Osadniki gnilne

Osadnik gnilny służy do podczyszczania ścieków w gospodarstwach domowych.

Osadnik ścieków ma za zadanie wyłapanie większości frakcji stałych, zatrzymanie związków tłuszczowych oraz uśrednienie składu ścieku wypływającego z osadnika. Oferowane produkty spełniają normy a ich skuteczność potwierdzona jest badaniami. Charakteryzują się dużą wytrzymałością i gwarantują zatrzymanie prawie całej zawiesiny.

W naszej ofercie znajdą Państwo sprawdzone produkty światowego lidera w dziedzinie zarządzania ściekami firmy KINGSPAN:

  • Osadnik gnilny Alpha
  • Osadnik gnilny Beta
  • Osadnik gnilny Gamma

Zbiorniki bezodpływowe na ścieki

Oferowane przez firmę EKOLANT bezodpływowe zbiorniki na ścieki (szamba), znajdują zastosowanie przy instalacjach przydomowych oraz komercyjnych.

Nowoczesne technologie produkcyjne oraz wysokiej jakości materiały gwarantują pełną szczelność oraz długowieczność systemów. Przetrzymywanie ścieku w szambie bezodpływowym jest rozwiązaniem stosowanym wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do kanalizacji, a instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków lub osadnika gnilnego nie jest uzasadniona ekonomicznie lub prawnie zabroniona.

Separatory

Separatory są instalowane w systemach kanalizacji deszczowej, w celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami olejowymi.

Separator oleju przydatny jest głównie przy kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z obszarów o podwyższonym ryzyku skażenia substancjami ropopochodnymi, spowodowanym np. wyciekami z pojazdów samochodowych lub przypadkowym rozlaniem. Oferujemy m.in.: separatory w pełni retencyjne, koalescencyjne, separatory z by-passem, separatory przeznaczone dla stacji benzynowych.

Zbiorniki na wodę deszczową

Oferujemy zbiorniki do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej.

Gromadzona woda może służyć do podlewania trawnika, mycia samochodu, a nawet do celów gospodarczo-bytowych, takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie.

Sprawdź szczegółową ofertę zbiorników na wodę deszczową
FACEBOOK