Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków EasySET

Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków EasySET

Oczyszczalnie EasySET przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych w obiektach zamieszkałych przez maksymalnie 50 mieszkańców.

Powszechnie znana technologia zraszanych złóż biologicznych pozwala na stosowanie ich w indywidualnych gospodarstwach domowych, blokach mieszkalnych, osiedlach, szkołach, pensjonatach, zakładach pracy, biurach itp.

Wszystkie urządzenia typoszeregów EasySET 4-50 wykonane są ze znanego w przemyśle lotniczym, chemicznym i farmaceutycznym materiału GRP - żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Dzięki dużej sztywności obwodowej, szczelności, trwałości i odporności na działanie środowiska ściekowego materiał ten idealnie nadaje się jako zbiornik do oczyszczalni ścieków.

Zastosowania

  • Domy jednorodzinne
  • Gospodarstwo rolne
  • Bloki mieszkalne
  • Zakłady pracy
  • Szkoły
  • Osiedla
  • Pensjonaty
  • Hotele

Informacje techniczne

*Możliwe jest uzyskanie większego zagłębienia za pomocą dodatkowych nadstawek.

Zalety

Zbiornik GRP Bardzo mocne i trwałe monolityczne zbiorniki wykonane z GRP pozwalają zmniejszyć koszty instalacji oraz zminimalizować zajmowaną powierzchnię.

Oszczędność Oczyszczalnie EasySET charakteryzuje prosta budowa bez urządzeń takich jak pompy, dmuchawy, dyfuzory, elektrozawory, czy skomplikowana automatyka sterująca.

Niezawodność Niska energochłonność, brak konieczności stosowania biopreparatów, duży osadnik oraz prosta konstrukcja pozwalają zredukować koszty użytkowania do minimum.

Automatyzacja procesu Prawidłowe działanie nie wymaga dodawania biopreparatów, zaszczepiania osadem czynnym, po długich przerwach w dostawie scieków błona odbuduje się samoczynnie.

Polski producent Wybierając urządzenia Bio-Set wybierasz spokój, chronisz środowisko, ale też przyczyniasz się do rozwoju polskich technologii.

Dopuszczenia Urządzenia EasySET zostały przetestowane zgodnie z normą PN-EN:12566-3+A2:2013, dzięki czemu uzyskały Europejski certyfikat CE. Zakład spełnia także wymagania ISO 9001:2015.

Multimedia

FACEBOOK