Separatory, zbiorniki i osadniki

Osadniki gnilne

Osadnik gnilny służy do podczyszczania ścieków w gospodarstwach domowych.

Osadnik ścieków ma za zadanie wyłapanie większości frakcji stałych, zatrzymanie związków tłuszczowych oraz uśrednienie składu ścieku wypływającego z osadnika. Oferowane produkty spełniają normy a ich skuteczność potwierdzona jest badaniami. Charakteryzują się dużą wytrzymałością i gwarantują zatrzymanie prawie całej zawiesiny.

W naszej ofercie znajdą Państwo sprawdzone produkty światowego lidera w dziedzinie zarządzania ściekami firmy KINGSPAN:

  • Osadnik gnilny Alpha
  • Osadnik gnilny Beta
  • Osadnik gnilny Gamma

Zbiorniki na wodę deszczową

Zajmujemy się profesjonalną instalacją naziemnych oraz podziemnych zbiorników do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej.

Gromadzona woda może służyć do podlewania trawnika, mycia samochodu, a nawet do celów gospodarczo-bytowych, takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie. Odprowadzanie wody deszczowej z powierzchni zadaszonych, a następnie odprowadzenie jej do gruntu w obrębie posesji pozwala na zachowanie naturalnego obiegu wody i efektywne zagospodarowanie deszczówki. Zbiorniki na deszczówkę dostępne są o różnych objętościach, oraz wielu opcjach wyposażenia. Elementem podstawowym jest zbiornik do wody deszczowej, który dodatkowo możemy wyposażyć w pompę, układ filtrów, czy też urządzenia hydroforowe.

Oferujemy zbiorniki na wodę deszczową dla gospodarstw domowych oraz rozwiązania komercyjne (m.in.: Kingspan Envireau, Kingspan Raintrap)

Zbiorniki bezodpływowe na ścieki

Oferowane przez firmę EKOLANT bezodpływowe zbiorniki na ścieki (szamba), znajdują zastosowanie przy instalacjach przydomowych oraz komercyjnych.

Nowoczesne technologie produkcyjne oraz wysokiej jakości materiały gwarantują pełną szczelność oraz długowieczność systemów. Przetrzymywanie ścieku w szambie bezodpływowym jest rozwiązaniem stosowanym wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do kanalizacji, a instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków lub osadnika gnilnego nie jest uzasadniona ekonomicznie lub prawnie zabroniona.

Separatory

Separatory są instalowane w systemach kanalizacji deszczowej, w celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami olejowymi.

Separator oleju przydatny jest głównie przy kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z obszarów o podwyższonym ryzyku skażenia substancjami ropopochodnymi, spowodowanym np. wyciekami z pojazdów samochodowych lub przypadkowym rozlaniem. Oferujemy m.in.: separatory w pełni retencyjne, koalescencyjne, separatory z by-passem, separatory przeznaczone dla stacji benzynowych.

FACEBOOK