Lokalne oczyszczalnie biologiczne BioDisc – PREMIUM

Lokalne oczyszczalnie biologiczne BioDisc – PREMIUM

Sprawdź naszą ofertę! EKOLANT to szeroki wybór rozwiązań komercyjnych kierowanych na obiekty typu bloki mieszkalne, hale, magazyny, hotele, pensjonaty, szkoły, skupiska domostw, małe wsie a więc wszędzie tam, gdzie ściek powinien być lokalnie oczyszczany.

Urządzenia BioDisc wykorzystują sprawdzoną technologię obrotowych złóż biologicznych. Rozwiązanie kierowane jest na obiekty typu bloki mieszkalne, hotele, pensjonaty, szkoły, skupiska domostw, małe wsie,a więc wszędzie tam, gdzie ściek powinien być lokalnie oczyszczany.

Urządzenia dostarczane są na miejsce instalacji jako jednostki gotowe do montażu. Proces oczyszczania rozpoczyna się samoczynnie i nie wymaga dodawania dodatkowych kultur bakterii, ani środków chemicznych. Technologia, która jest dostarczana jest najprostrza w eksploatacji, wysoce odporna na niedociążenia oraz daje gwarancje najnizszych kosztów utrzymania w porónaniu do innych technologii komercyjnych.

Oczyszczalnie biologiczne BioDisc występują w typoszeregach od 25 RLM do 800 RLM jako monolityczne rozwiązania, w układach łączonych technologia może zostać również zastosowana dla małych jednostek osadniczych nawet do 4000 RLM

Zalety oczyszczalni BioDisc

 • Opatentowany system zarządzania przepływem (system czerpakowy),
 • Proces oczyszczania nie musi być podtrzymywany,
 • Odporność na duże niedociążenia (skuteczność osiągana już przy dopływie 10-30% dopływu hydraulicznego)
 • Proste układy mechaniczne gwarantują niezawodność
 • Samodzielnie generujący się proces rozwoju biomasy,
 • System czerpakowy zapewnia zdolność oczyszczalni do przyjęcia dopływów ścieków o różnej wielkości,
 • Pompa zawracania nadmiernego osadu gromadzącego się w osadniku wtórnym (opcjonalnie), zwiększająca efektywność oczyszczania; pompa ta może być tak skonfigurowana, aby przeciwdziałać sezonowym wahaniom dopływu,
 • Nie wydziela zapachów - nie jest uciążliwa dla środowiska i otoczenia,
 • Cicha oraz bezzapachowa praca,
 • Stała jakość ścieków, niezależnie od dopływu
 • Brak sterownika oraz konieczności regulacji procesu oczyszczania,
 • NAJNIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI NA RYNKU

Multimedia

FACEBOOK