HABA – oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli

HABA Oczyszczalnie ścieków dla wiosek i małych osiedli

W ofercie firmy HABA znajdują się większe oczyszczalnie do 1tys. RLM (równoważnej liczby mieszkańców) przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych na terenie wiosek lub małych miast, a w szczególności: z budynków wielorodzinnych i socjalnych, osiedli, szkół, hoteli, gastronomii oraz ścieków o podwyższonych ładunkach zanieczyszczeń m.in. dla masarni, zakładów mleczarskich i innych zakładów przemysłowych o nietypowych parametrach ścieków.

Gdzie montujemy większe oczyszczalnie ścieków?

Oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne HABA przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych z budynków:

 • szkół i placówek oświatowych
 • zajazdów i pensjonatów
 • firm i biurowców
 • restauracji, barów i stołówek
 • hoteli, moteli i małych osiedli

Zasada działania większej oczyszczalni ścieków

Biologiczne oczyszczanie ścieków w oczyszczalni pracującej w tej technologii odbywa się etapowo w kolejnych komorach reaktora. Poszczególne komory różnią się między sobą ładunkami dopływających zanieczyszczeń. Wytwarzają się tam odmienne warunki rozwoju mikroorganizmów, dzięki czemu oczyszczalnia uzyskuje szczególnie wysokie efekty redukcji zanieczyszczeń przy zmniejszonej ilości powstawania osadów nadmiernych.

Procesy dopływu, natleniania i odpływu ścieków oczyszczonych kontrolowane są przez nowoczesne sterowanie pozwalające na optymalizację pracy oczyszczalni. Odpowiednio dobrane wydajności napowietrzania poszczególnych komór oraz objętość dodatkowych nośników biomasy zapewniają stabilną pracę oczyszczalni.

Zalety

 • prawidłowa praca oczyszczalni niezależnie od warunków wodno gruntowych (ciśnieniowy wypływ ścieków oczyszczonych na dowolnej wysokości)
 • stosunkowo bardzo mała ilość miejsca potrzebna pod budowę oczyszczalni
 • niezawodna i łatwa w obsłudze elektronika (zapewnia optymalną pracę przy zróżnicowanym dopływie ścieków), niezależne sterowanie każdego reaktora zmniejsza ryzyko przestojów w razie awarii
 • bardzo wysoka jakość ścieków oczyszczonych
 • oczyszczalnia wykonana w zbiornikach dwupłaszczowych z PEHD (możliwość wykonania oczyszczalni w jednym kompaktowym zbiorniku lub w dwóch niezależnych zbiornikach)
 • w zależności od modelu możliwość pracy w równomiernych cyklach lub do zapełnienia oczyszczalni
 • dozowanie ścieków surowych z osadnika
 • opcjonalnie możliwość dodania systemu dozowania koagulantu Ecopax

Multimedia

FACEBOOK